Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

huntrees94
6818 7196 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa

November 26 2017

huntrees94
4031 384d 500
fot. Nester Formentera
Reposted fromvigil vigil vialullaby lullaby
huntrees94
4180 0226
Reposted fromDennkost Dennkost vianoxeo noxeo
huntrees94
Kiedy już masz pewność, że ten drugi ktoś nie ma cię już dawno ani w sercu ani w głowie i prawdopodobobnie nigdy nie miał, sprawa wcale nie staje się łatwiejsza. Logika podpowiada, że nie ma czego żałować i za kim płakać, jednocześnie jednak zastanawiasz jak nieistotną drobinką musisz być w ludzkich życiach, by z nich znikać jak paproszek strzepnięty z ramienia. 

Każdego ranka patrzysz na swoje blade dłonie poznaczone żyłami i czujesz się coraz bardziej przeźroczysty i niknący. Poruszasz się wśród ludzi jak duch, jak odcinek przestrzeni, którego się unika wzrokiem. Snujesz się trochę jak latawiec zerwany ze sznurka - bez celu, klucząc w różnych kierunkach, odbijając w małe uliczki, przystając na kilka minut jakbyś się zastanawiał co tu robisz i gdzie miałeś dotrzeć.

Już nigdzie, jesteś wyrzuconą przez okno kartką papieru z nieudanym szkicem wiersza, jesteś psem wypchniętym z samochodu na środku drogi krajowej nr 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Pozbawiony kontekstu i prawa do bycia wspomnieniem właściwie utraciłeś podmiotowość i któregoś dnia rano obudzisz się by spojrzeć na swoje dłonie i ich nie zobaczysz. Albo się po prostu nie obudzisz, obracając pobożne życzenia o twoim nieistnieniu w rzeczywistość.
— Idź Sobie
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

huntrees94
3462 d33e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
huntrees94
6926 0fa7 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
huntrees94
9892 e083 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
huntrees94
1036 75d9
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
huntrees94
3909 91c6
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
huntrees94
4996 6315
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
huntrees94
8255 26c9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa

October 10 2017

1656 e29a
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow vianataliana nataliana
huntrees94
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal vianataliana nataliana
huntrees94
Reposted fromposzum poszum vianieobecnosc nieobecnosc
huntrees94
7179 7819
Reposted fromambermoon ambermoon
huntrees94
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
huntrees94
9196 dbf3 500
huntrees94
9183 7ca1
Reposted bypati2k6 pati2k6
huntrees94
9182 bbef 500
Reposted bymissmiserable missmiserable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl